Blog

Start   |   Blog

Jurisprudentie arbeidsrecht. Disfunctioneren: geen verbeterplan maar toch ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding wegens disfunctioneren
Werkgever heeft de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden als sprake is van disfunctioneren aan de zijde van werknemer. In de wet (art. 7:669 lid 3 sub d BW) wordt dit als volgt geformuleerd: ‘’de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer’’. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan enkel worden ingewilligd indien voldoende vaststaat dat de werknemer disfunctioneert. Ook is noodzakelijk dat de werkgever de werknemer hiervan tijdig op de hoogte heeft gesteld en de gelegenheid heeft geboden tot verbetering, bijvoorbeeld door middel van een verbeterplan of traject.

Lees meer...
Huwelijksgoederengemeenschap met ingang van 1 januari 2018

Huwelijksgoederengemeenschap met ingang van 1 januari 2018

Als een van de laatste landen ter wereld kende Nederland tot en met 31 december 2017 als wettelijk stelsel de gemeenschap van goederen.

Lees meer...
Waar moet u op letten bij de aanschaf van een nieuwe scheepsmotor?

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een nieuwe scheepsmotor?

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een nieuwe scheepsmotor?

Lees meer...
Procesrecht. De rechtspraak digitaliseert: Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Procesrecht. De rechtspraak digitaliseert: Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

 

Procesrecht. De rechtspraak digitaliseert: Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Nederland digitaliseert. De rechtspraak in Nederland dient aansluiting te vinden bij deze digitalisering van de samenleving. Procedures moeten sneller en eenvoudiger; dit is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). In 2020 procederen alle professionele procespartijen helemaal digitaal. De inwerkingtreding van KEI  vindt plaats in ‘stapjes’ sinds begin 2017.

Lees meer...
Wijzig het pensioen van uw personeel tijdig!

Wijzig het pensioen van uw personeel tijdig!

Bent u werkgever en hebben uw werknemers een pensioenregeling dan bent u vast ook onlangs weer voorzien van een nieuwe offerte. Immers, de pensioengerechtigde leeftijd is opgehoogd naar 68 jaar.

Lees meer...
De mening van een kind van twaalf (12) jaar een ouder in echtscheiding: doorslaggevend of niet?

De mening van een kind van twaalf (12) jaar een ouder in echtscheiding: doorslaggevend of niet?

De mening van een kind van twaalf (12) jaar een ouder in echtscheiding: doorslaggevend of niet?


Het idee dat een kind na een echtscheiding zelf mag kiezen waar hij of zij gaat wonen is een groot misverstand!

Lees meer...
Kindgebonden budget vermindert de behoefte aan partneralimentatie niet

Kindgebonden budget vermindert de behoefte aan partneralimentatie niet

Het kindgebonden budget, dat met ingang van 1 januari 2015 voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner verhoogd wordt met de alleenstaande ouderkop, is volgens de uitspraak van de Hoge Raad van 7 juli 2017 ECLI:NL:HR:2017:1273 bij uitsluiting bestemd voor het kind. Dit houdt volgens de Hoge Raad in dat het niet bedoeld is voor de verzorgende ouder om van te leven. Dientengevolge dient dit niet in mindering gebracht te worden op de behoefte aan partneralimentatie.

Lees meer...