Bel ons+31 (0)76 - 53 01 777
Mail onsinfo@vanzuethem.nl

Onze diensten

Start   |   Onze diensten

Diensten Van Zuethem Advocaten

Wij behartigen uw belangen actief en omzichtig teneinde het doel zonder omweg te bereiken. Wij werken vaak aan zaken die aanknopingspunten hebben met verschillende landen. Het internationale privaatrecht en de internationale verdragen brengen wij dagelijks in de praktijk.

Van Zuethem Advocaten staat voor vakkundige en efficiënte juridische dienstverlening. Wij assisteren bedrijven die actief zijn in scheepvaart, handel, scheepsbouw, vervoer over de weg, op- en overslag en hun opdrachtgevers.

De werktalen zijn Nederlands, Duits en Engels.

Wat kunnen wij voor u doen?

aanvaring-schip.jpg

Bewijs

Zeker bij omvangrijke schades is het van groot belang dat zo spoedig mogelijk de toedracht duidelijk is. De feiten bepalen immers de juridische positie. Spoedige vaststelling van de feiten staat bij ons hoog in het vaandel. Hiervoor zijn wij 24/7 bereikbaar. Bij aanvaringen nemen wij desgewenst aan boord getuigenverklaringen op en stellen bewijsmateriaal veilig. Daar waar nodig vragen wij bij de rechter een voorlopig deskundigenbericht / voorlopig getuigenverhoor aan.
beslag-schatkist.jpg

Beslag

Zekerheid voor uw vordering is bepaald geen overbodige luxe. Dit geldt met name indien uw wederpartij een single ship company is. In overleg met u nemen wij snel de gepaste maatregelen. Beslaglegging op schepen hoort bij de praktijk, maar uiteraard leggen wij ook beslag op andere vermogensbestanddelen.
onderneming.jpg

Onderneming

Wij adviseren u bij het aangaan van contracten en kunnen deze voor u opstellen, desgewenst ook in de Duitse of Engelse taal. Dit geldt ook voor uw algemene voorwaarden. Specifieke kennis is aanwezig met betrekking tot scheepsbouwcontracten, bevrachtingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en overeenkomsten met een internationaal karakter. Uiteraard staan wij u ook bij in het voortraject en houden wij tijdens de onderhandelingen naast de juridische aspecten ook rekening met de commerciële relatie. Ons motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ brengen wij hier in de praktijk. Met een goede duidelijke overeenkomst kunnen veel problemen en procedures voorkomen worden. Dit bespaart u stress, onzekerheid en geld. Wij adviseren u verder bij het oprichten en/of afwikkelen van uw ondernemingsactiviteiten. Ook voor begeleiding richting uw faillissement en assistentie bij bestuurdersaansprakelijkheid kunt u bij ons terecht.
veilinghamer.jpg

Scheepsveilingen

Het executierecht in Nederland biedt ook voor buitenlandse banken goede mogelijkheden om uw zekerheidsrecht uit te winnen. Het gaat snel en de kosten zijn overzichtelijk. Tot onze klantenkring behoort een aantal banken. Wij worden ingeschakeld voor scheepsveilingen door heel Nederland.
familierecht.jpg

Personen- en familierecht

Ook ondernemers kunnen bij een echtscheiding betrokken raken. Goede analyse van de huwelijkse voorwaarden is daarbij een must. Zo ook een goede kijk op de winst(on)mogelijkheid in het kader van de vaststelling van alimentatie. U kunt samen bij ons terecht voor afwikkeling in goed overleg, maar ook alleen als u er samen niet uit denkt te kunnen komen. Onder deze werkzaamheden verstaan wij het opstellen van een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant en het maken van een alimentatieberekening. Ook bij de gang naar de rechtbank, waaronder kort geding en voorlopige voorziening, staan wij u bij.

Ons kantoor is niet verbonden aan de Raad voor Rechtsvoorbijstand. Wij kunnen u derhalve niet bijstaan op basis van gefinancierde rechtshulp.
aanverwante-rechtsgebieden.jpg

Aanverwante rechtsgebieden

Onder aanverwante rechtsgebieden verstaan wij verzekeringsrecht, strafrecht (alleen scheepvaart gerelateerd), zekerheidsrecht en registratie van schepen en ondernemingen. Wij maken hierbij daar waar nodig gebruik van ons netwerk.